100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë – zhvillimet, impakti      ndërkombëtar e rajonal, perspektiva.

Simpozium Ndërkombëtar
100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë – zhvillimet, impakti ndërkombëtar e rajonal, perspektiva.
Në Tirana International Hotel, salla “Abret” date 17.11.2012, ora 9.00
Instituti i Studimeve të Europës Juglindore, Tiranë – Shqipëri

 1. Qëllimi dhe objektivat:
  Organizimi i këtij simpoziumi është që përmes paraqitjes së studimeve, ekspertizave dhe kumtesave të studiuesve vendas e të huaj të historisë e të marrëdhënieve ndërkombëtare të sintetizojë përvojën e shtetit shqiptar në 100 vjetorin e tij në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare e në rajon. Pavarësia e Shqipërisë e shpallur më 28 Nëntor 1912 shënon momentin kur ajo është shndërruar njëkohësisht edhe në një subjekt ndërkombëtar. Si ka shërbyer kjo periudhë për të rritur peshën dhe ndikimin e këtij vendi në zhvillimet europiane dhe rajonale dhe cilat janë sfidat e sotme e në një periudhë afatmesme për të rritur këtë ndikim? Pikërisht kësaj pyetjeje do t’i përgjigjen trajtesat e këtij sumpoziumi.
  Përvoja e 100 viteve në zhvillimin e politikave të shtetit shqiptar në marrëdhëniet me vendet e tjera kërkon një analizë të thellë e shkencore. Por në simpozium kjo përvojë do të vijë me fakte dhe argumente të reja, përmes të cilave do të vihet në dukje domozdoshmëria e ngritjes në nivel cilësor të diplomacisë dhe politikave euro-atlanike e rajonale të Shqipërisë në funksion të paqes, stabilitetit, integrimeve dhe harmonizimit të politikave zhvillimore e të sigurisë.
  Ky simpozium jep shansin që për çeshtje të tilla të japin eksperiencën dhe të shfaqin dijet e tyre akademikë, profesorë, studiues dhe ekspertë të shquar të historisë dhe çeshtjeve ndërkombëtare në Europë e në hapësirën shqiptare në Ballkan. Kjo do të shërbejë edhe si një eksperiencë e vyer për të hedhur themelet e një bashkëpunimi afatgjatë në fushën e studimeve të tilla akademike midis Institutit të Studimeve të Europës Juglindore si dhe institucioneve europiane të kësaj fushe.
 2. Temat e simpoziumit mund të jenë:
 • Rrethanat ndërkombëtare të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë.
 • Luftrat Ballkanike dhe lindja e shtetit shqiptar.
 • Veçoritë e programit politik të shqiptarëve për krijimin e shtetit të pavarur.
 • Nacionalizmi shqiptar dhe ndikimi i tij në shpalljen e pavarësisë.
 • Interesat e Fuqive të Mëdha në procesin e njohjes së shtetit shqiptar.
 • Shqipëria në çeshtjet europiane e ndërkombëtare pas Luftës së Parë Botërore.
 • Mbretëria dhe raportet e saj me Fuqitë e Mëdha e vendet e rajonit.
 • Pozita ndërkombëtare e Shqipërisë gjatë periudhës së komunizmit.
 • Aleancat dhe politika izolacioniste e Shqipërisë komuniste.
 • Shqipëria dhe fqinjët e saj në periudhën e diktaturës komuniste.
 • Shqipëria dhe aleanca me Bashkimin Sovjetik.
 • Shqipëria dhe lidhjet e saj me Kinën.
 • Pozicioni i Shqipërisë gjatë Luftës së Ftohtë e pas saj.
 • Politika rajonale e ndërkombëtare pas shembjes së komunizmit.
 • Shqipëria dhe gjeopolitika e Ballkanit.
 • Lufta, paqja dhe konfliktet.
 • Roli i Bashkësisë Ndërkombëtare në zhvillimin e shtetit demokratik.
 • Politika rajonale në periudhën 1990-2012.
 • Proceset e integrimit euro-atlantik.
 • Integrimi dhe bashkepunimi rajonal.
 • Politika ekonomike dhe procesi i tranzicionit ekonomik.
 • Nikimi i konfliktit në Kosovë në politikën e shtetit shqiptar.
 • Pozita e Shqipërisë gjatë krizës së Kosovës.
 • Impakti i politikës shqiptare në globalizëm.
 • Marrëdhëniet bilateral dhe pjesmarrja në nismat rajonale.
 • Roli i medies dhe shoqërisë civile.
 • Procesi i integrimit në NATO, perspektiva.
 • Kontributi në sigurinë rajonale e globale.
 • Marrëdhëniet e Shqipërisë me SHBA-të.
 • Shqipëria dhe Gjermania.
 • Shqipëria dhe Italia.
 • Shqipëria dhe Austria.
 • Shqipëria dhe Serbia.
 • Shqipëria dhe Maqedonia.
 • Shqipëria dhe Turqia.
 • Shqipëria dhe Greqia.
 1. Kalendari i Simpoziumit:
 • Propozimi në Maj 2012.
 • Njoftimi në gusht 2012.
  -Përcaktimi i programit dhe temave për kumtesa shtator 2012.
 • Dërgimi i temave të kumtesave si ekstrat deri me 5 tetor 2012.
  Mbajtja e Simpoziumit në datën 17.11.2012, ora 9.00 në Hotel Tirana International, Tiranë.
  Simpoziumi do të zgjasë një ditë.
 1. Propozime dhe rekomandime:
  Deri me daten 1 nëntor pranohen propozime dhe rekomandime per temat e kumtesave ne adresen [email protected] dhe [email protected].
 2. Gjuha e Simpoziumit:
  Kumtesat do të shkruhen në shqip ose anglisht. Ato do të përkthehen në gjuhën përkatëse alternative.
 3. Informacion për aplikimin:
  Për kumtesën që do të mbahet do të shkruhet përmbajtja me përshkrimin e saj me 300 – 500 fjale gjithsej. Do të shënohet emri i autorit, grada dhe titulli shkencor, numri i telefonit dhe faksit, adresa e e-mailit si dhe adresa e banimit.
 4. Libri i Simpoziumit:
  Përfshin programin e akomodimit dhe të punës si dhe ekstratet e kumtesave në shqip dhe në anglisht. Kumtesat do të botohen në dy gjuhë, shqip dhe anglisht në gjashtëmujorin e pare të vitit 2013
 5. Vendi:
  Simpoziumi mbahet në Tiranë, në Tirana International Hotel, salla “Abret”.
 6. Koha:
  Punimet e simpoziumit do të zhvillohen me datën 17 Nëntor 2012, ora 9.00.
 7. Regjistrimi:
  Regjistrimi për pjesmarrjen me kumtesa do të bëhet deri më 5 nëntor 2012. Ndërsa regjistrimi i pjesmarrësve dhe të ftuarve do të bëhet sipas konfirmimit si dhe 30 minuta para fillimit të Simpoziumit. Në punimet e tij si të ftuar do të marrin pjesë përfaqësues të institucioneve të shtetit, politikës, diplomacisë si dhe akademikë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e vendet e tjera të rajonit.
 8. Akomodimi:
  Akomodimi do të jetë në një nga hotelet në qendër të Tiranës. Shpenzimet e akomodimit, udhëtimit dhe ushqimit për lektorët që vijnë nga jashtë vendit do t’i përballojë Instituti i Studimeve të Europës Juglindore. Këto shpenzime përfshijnë dy netë fjetje.

Webseite:
http//www.ises.org.al

 1. Contact:
  Instituti i Studimeve të Europës Juglindore,
  Dr. Enver Bytyçi – Drejtor Ekzekutiv
  Tiranë – Shqipëri
  Tel/Fax +355 4 222 12 93
  Mob: +355 67 20 81 919
  E-mail: [email protected]
  [email protected]

postime te fundit

CONTACT US